CAAS TEHNOLOGIJA

V proizvodnji kompozitov je izbrana tehnologija močno povezana z materialom, ki vstopa v proizvodnjo. Smolna veziva in armirna vlakna se pojavljajo ločeno v tako imenovanem mokrem postopku. V kolikor so smolna veziva in armirna vlakna že združena pa govorimo o suhem postopku. Takšnen material imenujemo prepreg. Družba CAAS v svoji proizvodnji uporablja izključno prepreg materiale. V odvisnosti od izbranih armirnih vlaken ločimo karbonske, steklene in aramidne preprege. Za omenjene vrste je skupno , da so smolna veziva v delno polimeriziranem, zamrznjenem stanju. Armirna vlakna so popolnoma impregnirana, za končno dimenzijsko stabilnost materiala pa potrebujemo še polimerizacijsko temperaturo, ki sproži utrjevanje materiala in predpisan reakcijski čas. Tehnološki postopek polimerizacije poteka v specialnih tlačnih posodah – avtoklavih. V avtoklavu pri temperaturah od 120°C pa vse do 250°C poteka končna polimerizacija ali utrjevanje smolnega veziva. Temperatura utrjevanja je odvisna od kemijske sestave izbranega smolnega veziva. Pri višjih temperaturah utrjeni kompoziti imajo dosti višjo toplotno trdnost oziroma Tg. Avtoklavi so hermetično zaprte tlačne posode, dimenzionirane na delovne tlake, ki so lahko celo višjii od 15 barov. Material v obliki preprega ne potrebuje mehanskega impregniranja s smolnim vezivom in se mu orientiranost vlaken med predelavo ne spreminja, obenem pa ima izredno precizno prostorsko razporeditev smolne matrice. Za vrhunske kompozitne izdelke je potrebno izbrati ustrezen prepreg in avtoklav tehnologijo. Kompozit je po sestavi heterogen, zato mora prostorska razporeditev vlaken težiti k idealni razporeditvi. Utrjen kompozitni izdelek mora biti v prerezu brez zračnih vključkov, zato med utjevanjem v avtoklavu uporabimo tudi vakuum, ki skupaj z nadtlakom v avtoklavu poveča delovni tlak.

V podjetju CAAS z najsodobnejšo tehnologijo in vrhunskimi materiali združujemo vse potrebne parametre za optimalne izdelke. Zavedamo se, da sama sestava kompozitov omogoča izdelavo produktov z izrednimi mehanskimi lastnostmi in nizko težo. Ker so kompozitni izdelki pri svoji uporabi izredno obremenjeni v proizvodnji zagotavljamo izpolnjevanje vseh standardom in predpisom v zvezi z materiali in tehnologijo. Slednje v prvi vrsti velja za jambore in podaljške.