CAAS O NAS

Osnovna dejavnost družbe CAAS je proizvodnja. Ponašamo se z več kot dvajsetletnimi izkušnjami na področju kompozitov. Tehnologija in najsodobnejši materiali dajejo proizvodnji visokotehnološki značaj. Filozofijo družbe lahko razumemo s poznavanjem lastnosti našega osnovnega proizvodnega materiala . KARBONA. Mehanske in tehnične lastnosti karbona lahko prepoznamo kot poslovne funkcije družbe. Visoka natezno trdnost karbonskega vlakna nam predstavlja stabilnost v poslovanju in doseganju zastavljenih razvojnih ciljev. Podobno nizki specifični teži kompozita je lahkotnost pri odločanju za nove poslovne izzive. Odzivnost je ena od najpomembnejših funkcij sodobnih in prilagodljivih podjetij. V tehničnem smislu jo lahko poistovetimo z izredno refleksijo karbona po prekinitvi obremenitve. Material zaniha z visoko frekvenco in se v neverjetno kratkem času popolnoma umiri.Stanje na globaliziranem sodobnem trgu zahteva od nas enako odzivnost pri doseganju poslovnih ciljev. Tudi nenehne tehnološke posodobitve in razvoj novih materialov terja konstantno reagiranje in prilagajanje ne spremembe. Odzivnost na zahteve in želje kupcev postavljamo na prvo mesto. Istočasno sami kreiramo vedno nove pobude, ki skupaj s potrebami naročnikov delujejo kot nadgradnja v smislu sinergije, dobljen rezultat pa kot rezultanta več delovanj. Tehnično je odzivnost ali frekvenca materiala merljiva kot fizikalna veličina, sami pa jo razumemo kot poslovni rezultat. Karbon ima izredno sposobnost dušenja povzročenih tresljajev. To lastnost najbolj poznajo športniki, ki v svojih panogah uporabljajo karbonske rekvizite. V podjetju poskušamo premišljeno umiriti pritiske za katere smatramo, da ne delujejo v konceptu nastajanja nove kvalitete. Karbonsko vlakno zaradi svojih kovinsko-nekovinskih lastnosti prenese neskončno število ponovitev iste obremenitve ne da bi prišlo do porušitve. Trudimo se poskrbeti za dober prenos in izmenjavo informacij znotraj in zunaj družbe. Pri karbonu se ta karakteristika kaže v toplotni in električni prevodnosti. Korozijsko odporen je tudi karbon. Za nove informacije smo dovzetni, vendar tudi selektivni v smislu njihove uporabnosti. Karbon je po svoji nekovinski razvrstitvi nemagneten.

Uradni opremljevalec slovenske državne reprezentance v nordijski kombinaciji